Tailored export & import consultancy services
for companies active in Horti- & Agribusiness
and the Renewable Energy Sector

Introductie

Tradelinks richt zich op zakelijke dienstverlening m.b.t. export- & importbegeleiding aan bedrijven werkzaam in de land- & tuinbouwsector (Horti- & Agribusiness) en de duurzame (hernieuwbare) energiesector welke hun markt willen uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en andere landen over de gehele wereld. Tradelinks kan de belangen van betreffende bedrijven behartigen in de ruimste zin van het woord. Hieronder kan bijvoorbeeld worden begrepen het uitvoeren van marktonderzoeken, optreden als representant , inkoop en/of verkoop van land- & tuinbouwproducten en grondstoffen, marketing in de land- & tuinbouwsector en de duurzame (hernieuwbare) energiesector en/of het verrichten van overige specifieke activiteiten in opdracht van of namens opdracht verstrekkende bedrijven werkzaam binnen de land- & tuinbouwsector (Horti- & Agribusiness) en de duurzame (hernieuwbare) energiesector.

Efficiënter zakendoen tussen bedrijven uit verschillende landen gaat aantoonbaar beter verlopen indien er meer wederzijdse kennis is van de gesproken taal en begrip met betrekking tot de verschillen in cultuur en gewoonten van de landen waarin men zakelijke relaties wil aangaan. Tradelinks heeft door jarenlange zakelijke ervaring hiervoor de nodige expertise opgebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Tradelinks biedt haar klanten de mogelijkheid om initiatieven en/of bestaande zakelijke processen soepeler te laten verlopen. Tradelinks kan bijvoorbeeld namens en/of voor diverse bedrijven activiteiten verrichten met betrekking tot het leggen van alle noodzakelijke contacten en als intermediair of contactpersoon voor uiteenlopende bedrijven blijven acteren tijdens het verdere proces. De kernactiviteit van Tradelinks is ondersteuning van export-& importaangelegenheden binnen de land- & tuinbouwsector (Horti- & Agribusiness) en de duurzame (hernieuwbare) energiesector.

Het kan zowel voor Nederlandse als buitenlandse bedrijven interessant zijn om gebruik te (gaan) maken van de beschikbare expertise van Tradelinks.

Tradelinks is een geregistreerde handelsnaam van TILLAS holding company BV.

 

Premium Energy Systems BV  |  Solutions in Renewable Energy  |  Solar never looked so good

Een werkmaatschappij waarin TILLAS holding company BV deelneemt, is het bedrijf Premium Energy Systems BV. Premium Energy Systems BV is importeur/distributeur van hernieuwbare energiesystemen. Hierbij valt te denken aan het gehele spectrum van duurzame energie, waaronder uiteraard zonne-energie- en windenergiesystemen. Daarnaast verzorgt Premium Energy Systems BV het projectmanagement van diverse hernieuwbare energieprojecten door geheel Nederland. Tevens beschikt Premium Energy Systems BV over een eigen serviceteam. Premium Energy Systems BV biedt een keur aan hernieuwbare (duurzame) energiesystemen zoals zonne-energiesystemen (PV en thermisch), maar ook hout-, pellet-, en houtsnipper gestookte Cv-installaties, warmtepompen en klimaatinstallaties. Daarnaast is Premium Energy Systems BV betrokken bij een Nederlands project inzake de verwerking van biomassa en uiteenlopende andere projecten op het gebied van duurzame energie, zowel op nationaal, als op internationaal niveau. Hierbij valt onder andere te denken aan windenergieprojecten.

Premium Energy Systems BV is tevens exclusief importeur en distribiteur voor Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) van het Britse merk Viridian Solar. Het betreft Clearline PV (photovoltaïsche panelen met dakgeïntegreerde montage) en Clearline Thermal (zonneboilersysteem met dakgeïntegreerde montage). Passende (combinatie)pakketten zijn samen te stellen om af te stemmen op de specifieke wensen van klanten en de mogelijkheden die het betreffende dakvlak te bieden heeft.

De diverse producten van Viridian Solar kenmerken zich door een exclusief kwalitatief en esthetisch hoogwaardig niveau. De betreffende producten onderscheiden zich doordat deze in esthetisch opzicht vele malen fraaier zijn dan veel toegepaste gangbare panelen en de kwaliteit van een dusdanig niveau is dat deze panelen een zeer goed rendement opleveren. De panelen zijn uitstekend toe te passen op een plat dak, maar ook als inbouw in bestaande en nieuwe hellende daken. Hierdoor zijn de betreffende panelen ook uitstekend toepasbaar op rieten daken. Deze panelen zijn eveneens getest als een zelfstandig bouwelement en kunnen daardoor zonder probleem als dakbedekking toegepast worden. Zowel de thermische als de PV-panelen zijn te verkrijgen in 3 afmetingen, t.w. met een apertuuroppervlakte van 1,5 m², 2 m² en 3 m² en kunnen probleemloos aan elkaar worden gelegd.

Premium Energy Systems BV  |  Solutions in Renewable Energy  |  Solar never looked so good